Qui som

Joan Ignasi Elena

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Advocat especialitzat en dret laboral i privat. Exerceix la professió en l’àmbit públic i privat d’aquestes àrees jurídiques. Així mateix, és coneixedor del règim jurídic de Fundacions i Associacions, i ha exercit la Secretaria en diverses Fundacions Privades.

Coneix l’àmbit de la contractació pública i el funcionament de societats públiques, i ha participat en la seva constitució i en l’assessorament jurídic.

Coneixedor de l’Administració Pública, i especialment de la local, ha exercit diferents responsabilitats. En concret ha estat l’Alcalde de Vilanova i la Geltrú entre els anys 2005 i 2011. També ha estat Diputat al Parlament de Catalunya.

Judit Ligüerre

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Postgrau en Recursos Humans per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Dret Ambiental per la Universitat del País Basc. 

Advocada especialitzada en Dret administratiu i en Dret ambiental.

Entre els anys 1999 i 2003 ha exercit la seva activitat com advocada i sòcia a l’Institut Internacional de Dret i Medi Ambient (IIDMA) i a l’Estudi Jurídic Ambiental (Terraqüi), entre els anys 2003 i 2007. De 2008 a 2016 ha exercit com advocada associada a la firma Tornos Abogados i posteriorment a Pareja & Associats.

És autora de diverses publicacions i ha estat docent a diversos centres universitaris i entitats, com la UB, la UPC o l’Escola Politècnica de Medi Ambient (UAB). És vocal de la Secció de Dret Ambiental de l’ICAB. 

Col·laboradors

La nostra feina requereix de l’engranatge de diverses especialitats. És per això que comptem amb una xarxa de professionals que ens permet assolir l’especificitat i la qualitat en cada una de les tasques encomanades.

Ricard Riol Jurado

Enginyer tècnic d’obres públiques especialitzat en transports i serveis urbans per la Universitat Politècnica de Catalunya i president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.

Cecília Campos Callao

Enginyera Civil i Consultora Mediambiental especialitzada en projectes d’Eficiència i Estalvi
Energètic, implantació de programes Agenda 21 i Salut Ambiental (qualitat de
materials, de l’aire i contaminació electromagnètica).