Comentaris a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

La LPCA del 2009 s’aprova com una nova Llei i no com una modificació de la LIIAA de 1998 perquè, sense deixar de seguir la pauta del IPPC més enllà de les activitats sotmeses a aquesta Directiva, a més de la delimitació ambiental del seu abast, comporta altres canvis notables d’enfocament.

 

http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/comentaris_llei_20-2009.pdf